Káldy Gyula street 6, BUDAPEST VI
Ó street 4, BUDAPEST VI
Paulay Ede street 9, BUDAPEST VI
Nagymező street 60, BUDAPEST VI

Általános Szerződési Feltételek

Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja a http://erawanthai.hu weboldal üzemeltetése során alkalmazott adatkezelési elvek ismertetése. Az adatkezelési szabályok a kapcsolatfelvételi űrlap vagy időpontfoglaló űrlap kitöltésekor megadott személyes adatok kezelésére vonatkoznak.

 

1. AZ ADATKEZELŐ ADATAI

 • Név: Erawan Thai Kft.
 • Székhely: 1061 Budapest, Káldy Gyula utca 6. fszt. 1.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-321309
 • Adószám: 26271967-2-42
 • Bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

2. AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI

 • Levelezési cím: 1061 Budapest, Káldy Gyula utca 6. fszt. 1.
 • Telefonszám: 06 70 755 9888 (H-P: 10:00-16:00)
 • E-mail cím: erawan@erawanthai.hu

3. AZ ADATKEZELÉS ALAPELVEI

 • az adatkezelő kizárólag a többi pontban meghatározott célok teljesülése érdekében kezeli az adatokat, összhangban a hatályos jogszabályokkal
 • az adatkezelő csak olyan adatokat kezel, amelyek szükségesek és alkalmasak, a cél teljesítéséhez szükséges ideig

4. ÉRINTETTEK ÉS KEZELT ADATOK KÖRE

Az érintettek azok a természetes személyek, akik a weboldal felhasználóiként kapcsolatfelvétel vagy időpontfoglalás céljából megadják személyes adataikat. A gyermekek és a 18. életévüket be nem töltött fiatalok szüleik vagy más nevelésre jogosult beleegyezése nélkül nem adhatnak át személyes adatokat az adatkezelő részére.

A kezelt adatok köre kapcsolatfelvételi vagy foglalási űrlap kitöltése esetén:

 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám

Az adatok kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásával történik. Az érintett által megadott adatok valótlanságáért vagy pontatlanságáért az adatkezelő nem vállal felelősséget.

5. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az érintett személyes adatainak kezelésének célja:

 • a szolgáltatás időpontjának lefoglalása

6. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, IDŐTARTAMA, ADATOK TÖRLÉSE

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján.

Az érintett adatai az Erawan Thai Kft. foglaláskezelő rendszerében kerülnek rögzítésre, bármikor kezdeményezheti írásban adatai törlését az adatbázisból, melynek az igény beérkezésétől számított 48 órán belül adatkezelő eleget tesz. Az adatok törlését kezdeményezni kapcsolatfelvételi adatok esetén a 2. pontban ismertetett e-mail címen vagy levelezési címen, írásban lehetséges.

Adatkezelő törli az érintett személyes adatait a következő esetekben: ha azok kezelése jogellenes, ha az érintett kéri, ha nem felelnek meg a valóságnak, ha hatóság rendeli el. Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen a törvényben meghatározott esetekben.

7. ADATTOVÁBBÍTÁS

Adattovábbítást nem végzünk.

8. A TÁRHELY SZOLGÁLTATÓ ADATAI

 • Integrity.hu
 • Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

  9. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

  Az érintett az adatkezelőtől kérheti

  • tájékoztatását személyes adatainak kezeléséről, annak jogalapjáról és időtartamáról,
  • kezelt adatainak módosítását,
  • kezelt adatainak törlését,
  • adatvédelmi incidens esetén tájékoztatást az incidensről az adatkezelő által vezetett nyilvántartás alapján.

  10. PANASZ, JOGORVOSLAT

  Az érintett panaszt tehet az illetékes hatóságnál:

  • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
  • Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
  • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  • Telefon: +36 1 391 1400
  • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  • Honlap: http://naih.hu

  Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt adatokat biztonságosan, a hatályos jogszabályokkal összhangban kezelje. Amennyiben érintett úgy érzi, hogy adatkezelő megsértette a személyes adatai védelméhez kapcsolódó jogait, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy a helyzetet tisztázni tudjuk és az esetleges jogsértő magatartást megszüntethessük. Jogainak megsértése esetén érintett adatkezelővel szemben az adatkezelő székhelye szerint, vagy az érintett lakhelye/tartózkodási helye szerint illetékes bírósághoz is fordulhat. Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

  11. HTTP-SÜTIK KEZELÉSE

  Weboldalunk HTTP-sütiket (cookie) a látogató számítógépének azonosítása érdekében. A sütik kis adatcsomagok, amelyeket a felhasználó böngészője tárol. Weboldalunk használatával a felhasználó beleegyezik a HTTP-sütik használatába. A felhasználónak ugyanakkor lehetősége van saját böngészőjében letiltani vagy törölni a sütiket, ez a funkció megtalálható az adott böngésző beállításaiban.

  Weboldalunk esetenként a Facebook és a Google remarketing kódjait használja hirdetések megjelenítéséhez, mely során a Google és a Facebook szintén sütiket helyezhet el a felhasználó számítógépén. Ezek működésére a Google és a Facebook adatvédelmi irányelvei vonatkoznak.

  Budapest, 2020. december 3..

  en_USEnglish